กลุ่มจุลินทรีย์

อีเอ็ม 2002

อีเอ็ม 2002

1. อีเอ็ม 2002

สรรพคุณ
1.ใช้ปรับความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
2.ช่วยเร่งการสร้างฮอร์โมนการเจริญเติบโตของแพลงก์ตอนพืช-สัตว์
3.ลดการเกิดแอมโมเนีย แก๊สไข่เน่า ลดขี้เลนก้นบ่อ
4.ช่วยควบคุมการเกิดของเเบคทีเรียเรืองแสง (วิบริโอ)
5.ช่วยเพิ่มอัตราการรอดตาย,สีน้ำคงที่,กุ้งไม่เครียด

วิธีขยายไว้ใช้เอง
1.อีเอ็ม 2002 1 ลิตร
2.กากน้ำตาล 2 ลิตร
3.น้ำสะอาด 7 ลิตรหมักไว้ 1วัน อัตราการใช้ 2-5 ลิตรต่อไร่

ส่วนประกอบ
1.กลุ่มจุลินทรีย์สังเคราะห์เเสง
2.กลุ่มจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัส
3.กลุ่มจุลินทรีย์ไนโครโซโมเเนส และเซลลูโลโมเเนส
4.กลุ่มจุลินทรีย์แอคทีโนไมซิส
5.กลุ่มยีส

อัตราการใช้
1.เพื่อเตรียมบ่อ 1-2 ลิตรต่อไร่
2.ในระหว่างการเลี้ยงใช้ 2-3 ลิตรต่อไร่
3.บ่อที่ทีของเสียมาก ใช้ 5 ลิตรต่อไร่
ขนาดบรรจุ 20 ลิตร


ซุปเปอร์ไบโอติก

ซุปเปอร์ไบโอติก

2. ซุปเปอร์ไบโอติก

ประกอบ...บาซิลลัสสายพันธุ์ที่เป็นจุลินทรีย์โปรไบโอติก จำนวนมากกว่า 1 พันล้านเซลต่อกรัม

อัตราการใช้
1. ปริมาณเชื้อวิบริโอในน้ำตำ่กว่า 100 เซลต่อซีซี ขนาดการใช้ 0.5 กกต่อไร่ ต่อสัปดาห์
2. ปริมาณเชื้อวิบริโอในน้ำ 100-500 เซลต่อซีซี ขนาดการใช้ 1 กก.ต่อไร่ ต่อสัปดาห์
3. ปริมาณเชื้อวิบริโอในน้ำ มากกว่า 500 เซลต่อซีซี ขนาดการใช้ 2 กก. ต่อไร่ ต่อสัปดาห์

ผสมซุปเปอร์ไบโอติกในอัตราส่วน 1 กก. ต่อน้ำสะอาด 4 ลิตร ทิ้งไว้ข้ามคืน 6-12 ชม.ก่อนใช้
ตอนเช้านำไปสาดทั่วบ่อกุ้ง หรือ หน้าเครื่องตีน้ำ
ขนาดบรรจุ 1 กก.

-------------------------------------------------------------------------------------------

จุลินทรีย์ Star Live

จุลินทรีย์ Star Live

4. STAR LIVE (ขนาด 500 กรัม)

วิธีใช้
ผสมอาหาร 5 กรัม ต่ออาหาร 1 กก. นำไปละลายน้ำแล้วคลุกเคล้ากับอาหาร ผึ่งลมประมาณ 30 นาที ก่อนนำมาให้กุ้งกินวันละ 1-2 มื้อ


สรรพคุณ
ประกอบด้วย วิตามิน และแร่ธาตุหลายชนิด สำหรับสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง ช่วยเสริมแร่ธาตุหลายชนิด ช่วยทำให้อัตราการเจริญเติบโต เป็นไปตามปกติ


จุลินทรีย์ Bacto Ferm

จุลินทรีย์ Bacto Ferm

5. BACTO FERM (ขนาดบรรจุ 1 ปอนด์) (จุลินทรีย์ควบคุมโรคเรืองแสง)

วิธีการใช้
1. นำแบคโต-เฟิร์ม ละลายน้ำตามความเหมาะสม ทิ้งไว้ 2-3 ชั่วโมง แล้วสาดให้ทั่วบ่อ
2. ห้ามใช้แบคโต-เฟิร์ม ร่วมกับยาฆ่าเชื้อ


คุณสมบัติ
1. ลดความเป็นพิษ ก๊าซแอมโมเนีย, ไนโตรท์, ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
2. ยับยั้งการเจริญเติบโต และลดความรุนแรงของเชื้อเรืองแสง วิบริโอ
3. ลดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำในรอบวัน สีน้ำนิ่ง, ค่า PH ไม่แกว่ง
4. ลดปริมาณเลนของเสียที่พื้นบ่อ
5. ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำในระหว่างการเลี้ยง


จุลินทรีย์ Immune Booster

จุลินทรีย์ Immune Booster

6. IMMUNE BOOSTER (ขนาดบรรจุ 500 กรัม)


1. ใช้เสริมโปรตีนในอาหารสัตว์ กุ้งกุลาดำ กุ้งขาว และ กุ้งก้ามกราม
2. กระตุ้นภูมิคุ้มกันและเพิ่มเม็ดไขมันตับ เพิ่มจำนวนเม็ดเลือด ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียน ไวรัส และโปรโตซัว
3. ลดอัตราการตายของกุ้งในระยะ 60 วัน


ข้อควรระวัง
เก็บในที่แห้ง ไม่เปียกชื้น อย่าให้สัมผัสแสงแดดโดยตรง เมื่อเปิดใช้แล้วปิดภาชนะ บรรจุให้สนิท ควรใช้หมดภายใน 1 เดือน