กลุ่มสารปรับสภาพน้ำ

คอนโทรล 4000

คอนโทรล 4000

1.คอนโทรล 4000

ฟอกเหงือก ฟอกตัว ควบคุมเเพลงก์ตอน ลดความหนืดของน้ำ ลดสารพิษและปริมาณเชื้อเรืองเเสง

อัตราการใช้
1.ควบคุมแพลงก์ตอนพิษ แพลงก์ตอนเรืองเเสง ลดความเป็นพิษ หลังแพลงก์ตอนดรอป ใช้ คอนโทรล 4000 3-5 ลิตรต่อไร่ เจือจางแล้วสาดให้ทั่วบ่อ
2.ลดความหนืดของน้ำ ใข้ คอนโทรล 4000 3-5 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน
3.ลดปริมาณเชื้อเรืองเเสง ใช้ คอนโทรล 4000 3-5 ลิตรต่อไร่
4.ลดสารพิษ และโลหะหนักต่างๆ เช่น คลอรีน ฟอร์มาลีน ยาฆ่าเเมลง สนิมเหล็ก
ขนาดบรรจุ 20 ลิตร


สีน้ำเทียม พอนด์ คัลเลอร์

สีน้ำเทียม พอนด์ คัลเลอร์

2.สีน้ำเทียม พอนด์ คัลเลอร์

คุณสมบัติ
1.เพื่อสร้างสีน้ำ ป้องกันกุ้งเครียด อันเป็นสาเหตุ ทำให้กุ้งไม่กินอาหาร (เเตกไซด์)
2.เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของสาหร่ายที่พื้นบ่อ รวมทั้งป้องกันขี้เเดด
3.เพื่อควบคุมการเปลี่ยนเเปลงของคุณภาพน้ำในบ่อกุ้ง

วิธีใช้ โยนถุงใน (สามารถละลายน้ำได้ดี)ที่บรรจุ พอนด์ คัลเลอร์ ลงในบ่อหน้าเครื่องตีน้ำ ทำให้ พอนด์ คัลเลอร์ กระจายตัว ได้ทั่วบ่ออย่างรวดเร็ว (ประมาณ 30 นาที)

อัตราการใช้
1.ใช้ 1 ถุงต่อไร่ ที่ความลึกของน้ำ 1 ม.เพื่อเพิ่มสีน้ำในบ่อ
2.ใช้ 2 ถุงต่อไร่ ที่ความลึกของน้ำ 1 ม. เพื่อป้องกันไม่ให้สาหร่ายพื้นบ่อเจริญเติบโต พอนด์ คัลเลอร์ จะค่อยๆ จางลงภายใน 30 วัน และจะจางหายไปเกือบหมดใช้เวลาประมาณ 45 วัน ซึ่งสีน้ำจริงจากแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้นในบ่อก็จะมาเเทนที่
3.ถ้าต้องการเพิ่มสีน้ำขึ้นมาใหม่ ให้เติม พอนด์ คัลเลอร์ เพิ่มครั้งละ 1-2 ถุงต่อบ่อ 3-5 ไร่ ทุกๆ 30-45 วัน
ข้อควรระวัง ห้ามใช้ พอนด์ คัลเลอร์ ร่วมกับคลอรีน เนื่องจากคลอรีนจะทำการฟอกสีของ พอนด์ คัลเลอร์ ให้จางลง ควรลง พอนด์ คัลเลอร์ หลังจากคลอรีนสลายตัวหมดเเล้ว
ขนาดบรรจุ 250 กรัม


เมกะดีน 97.50

เมกะดีน 97.50

3.เมกะดีน 97.50

เมกะดีน 97.50 เป็นสารปรับสภาพน้ำเพื่อความสะอาด และความเหมาะสม สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
สารออกฤทธิ์ : สารละลายไอโอดีน 97.50 ส่วน ใน 100 ส่วน

สรรพคุณ
1.ล้างทำความสะอาดบ่อเพาะฟักหรือบ่อเลี้ยง
2.ปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมก่อนการเลี้ยง
3.ล้างทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์การเลี้ยง

การเก็บรักษา
1.เก็บในที่มิดชิดห่างจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
2.ไม่ควรเก็บรวบรวมกับอาหารหรือปะปนกับอาหาร
3.เก็บไว้ในที่ร่ม ไม่ถูกเเสงเเดดเพื่อให้คงประสิทธิภาพ

อัตราการใช้
1.ปรับสภาพน้ำเพื่อความเหมาะสม ก่อนการเลี้ยง ใช้ 1 ลิตร / บ่อขนาด 4 ไร่
2.ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ใช้ 1-2 ซีซี. ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที

 


ปูนลดตะตอน

ปูนลดตะตอน

4.ปูนลดตะตอน

ปูนลดตะกอน คือ ปูนเเร่ชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง ค่าความเป็นกรดด่าง(pH) ระหว่าง 6.5-7.5 ซึ่งใช้ ประโยชน์ในการตกตะกอนทั้งในส่วนของอินทรีย์วัตถุที่เเขวนลอยอยู่ในน้ำ มีประสิทธิภาพสูง กว่าการตกตะกอนด้วยซีโอไลท์ ปูนขาว หรือสารเคมีชนิดอื่นๆ และที่สำคัญมีความปลอดภัย ต่อผู้ใช้ และสิ่งมีชีวิตทุกชนิดในน้ำ รวมทั้งไม่ตกค้าง หรือก่อมลพิษต่อสภาวะเเวดล้อม
ส่วนประกอบ ปูนเเร่ลีโอนาไดท์ (Leonardite Shele)
สารสกัดจากยางไม้รูปสเปรย์ดาย

ประโยชน์
1.ช่วยลดตะกอนที่เเขวนลอยในน้ำ (ทำให้น้ำที่หนืดโปร่งขึ้น)
2.ใช้เร่งการเติบโตของเเพลงก์ตอน ในกรณีที่ทำสีน้ำไม่ขึ้นเนื่องจากน้ำขุ่นหรือเเพลงก์ตอน ดรอป
3.โน้มนำให้อ๊อกซิเจนละลายในน้ำได้มากขึ้น
4.ถ้าใช้ก่อนใส่ยาฆ่าเชื้อ จะทำให้ยาฆ่าเชื้อออกฤทธิ์ดีขึ้น
5.แก้ปัญหาได้ทันทีในกรณีกุ้งลอยหัวหรือเกาะขอบบ่อ เนื่องจากขาดอ๊อกซิเจน

วิธีใช้
1.ในกรณีที่ใช้ลดตะกอนเพื่อเเขวนลอย (ลดความหนืดของน้ำ) ใช้ 3 กก./ไร่ (น้ำลึก 1- 1.2ม.) หว่านเเห้งให้ทั่ว พร้อมทั้งเพิ่มความเเรงของเครื่องให้อากาศ
2.ในการณีที่ใช้เพื่อแก้ปัญหากุ้งเกาะขอบบ่อหรือลอยหัวฉับพลันเนื่องจากขาดอีอกซิเจน ใช้ 5 กก./ไร่ หว่านให้ทั่วพร้อมทั้งเพิ่มความเเรงของเครื่องให้อากาส
3.ในกรณีที่ในบ่อมีตะกอนในปริมาณมากให้ใช้ 6 กก./ไร่ แต่แบ่งใส่ 2 ครั้ง ครั้งละ 2.5 กก. ห่างกัน 1 วัน