ตัวอย่างสินค้านำเข้า

คลอรีน 90%
ขนาดบรรจุ 20 ลิตร

คลอรีน 90%

คอปเปอร์ซัลเฟต
ขนาดบรรจุ 25 กก.

คอปเปอร์ซัลเฟต ขนาดบรรจุ 25 กก.

ด่างทับทิม
ขนาดบรรจุ 50 กก.

ด่างทับทิม

คลอรีน 65%
ขนาดบรรจุ 50 กก.

คลอรีน 65%

แมกนีเซียมซัลเฟต หรือ ดีเกลือ
ขนาดบรรจุ 25 กก.

แมกนีเซียมซัลเฟต หรือ ดีเกลือ

คอปเปอร์ซัลเฟต
ขนาดบรรจุ 25 กก.

คอปเปอร์ซัลเฟต  ขนาดบรรจุ 25 กก.

แมกนีเซียมคลอไรด์
ขนาดบรรจุ 25 กก.

แมกนีเซียมคลอไรด์

เเคลเซียมคลอไรด์
ขนาดบรรจุ 25 กก.

เเคลเซียมคลอไรด์

โซเดียมเปอร์คาบอเนต
หรือ อ๊อกผง
ขนาดบรรจุ 25 กก.

โซเดียมเปอร์คาบอเนต หรือ อ๊อกผง  ขนาดบรรจุ 25 กก.

โปรเเตสเซียม (Potassium)
ขนาดบรรจุ 25 กก.

โปรเเตสเซียม (Potassium)

โซเดียมไบคาบอเนต
ขนาดบรรจุ 25 กก.

โซเดียมไบคาบอเนต  ขนาดบรรจุ 25 กก.

แมกนีเซี่ยมคลอไรด์ (อิสราเอล)
ขนาดบรรจุ 25 กก. 

แมกนีเซี่ยมคลอไรด์ (อิสราเอล)  25 กก.

 

 

 

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร :  077-204573,081-3001332,088-7581882,088-7650032,081-4164566,093-5789332
แฟกซ์ :  077-600155
E-mail : pc.2555@hotmail.com