ยาฆ่าเชื้อ

ซันเทอเร็กซ์ 97

ซันเทอเร็กซ์ 97

1. ซันเทอเร็กซ์ 97

ซันเทอเร็กซ์ 97 เป็นสารเคมีที่ใช้สำหรับกำจัดกุ้งและปูทุกชนิด รวมทั้งเเมลงต่างๆ ได้เเก่ กุ้งตะกาด, กุ้งกะต่อม, เคย, กุ้งแชบ๊วย, กุ้งกุลาดำ, ปูม้า, ปูทะเล, ตัวอ่อนเเมลงปอ, เป็นต้น

วิธีการใช้ ใช้อัตรา 198-495 กรัมต่อไร่ (pH 7.5-8.5) ที่ระดับน้ำลึก 1.5 ม. ผสมน้ำ 10-20 ลิตร สาดให้ทั่วบ่อ
1...บ่อขนาด 4 ไร่ น้ำลึก 1 ม. ใช้ 528-1,320 กรัม, น้ำลึก 1.2 ม. ใช้ 633.6-1,584 กรัม, น้ำลึก 1.5 ม. ใช้ 792-1,980 กรัม

2...บ่อขนาด 5 ไร่ น้ำลึก 1 ม. ใช้ 660-1,650 กรัม, น้ำลึก 1.2 ม. ใช้ 792-1,980 กรัม, น้ำลึก 1.5 ม. ใช้ 990-2,475 กรัม

หมายเหตุ
1.ใช้ ซันเทอเร๊กซ์ 97 เฉพาะเตรียมน้ำก่อนปล่อยกุ้งเท่านั้น
2.หลังจากใช้ ซันเทอเร๊กซ์ 97 แล้วควรพักน้ำ 10-12 วัน จึงปล่อยกุ้งได้
3.ซันเทอเร๊กซ์ 97 มีความเป็นพิษต่อสัว์น้ำสูง ไม่ให้ปล่อยลงสู่เเหล่งน้ำตามธรรมชาติการเก็บรักษา เก็บไว้ในที่มิดชิด ในที่เเห้งเเละเย็น ห่างจากเด็ก อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ ขนาดบรรจุ 5 กก


แมกซ์ 500

แมกซ์ 500

2. แมกซ์ 500

แมกซ์ 500 ฆ่าพาหะไวรัสกุ้งกุลาดำ

คุณสมบัติ

1.ใช้ในการกำจัดพาหะนำโรคไวรัสตัวเเดงดวงขาว, โรคหัวเหลืองในกุ้งกุลาดำ สารเคมีที่ออกฤทธิ์ได้พัฒนามาจากสารเคมีในกลุ่มไพรีทรอยด์ที่ให้ผลในการฆ่าพาหะโรคกุ้งกุลาดำได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งกุ้งเคย, กุ้งกะต่อม, กุ้งตะกาด,ปูทุกชนิด

2.ใช้ได้ทั้งน้ำจืด และน้ำเค็ม

3.มีประสิทธิภาพสูง โดนใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าสารเคมีอื่นๆ

4.สลายตัวใด้เร็วกว่าจึงทำให้ใช้เวลาในการเตรียมบ่อสั้นกว่าเพียง 5-7 วัน

5.สารเคมีในรูปน้ำ จึงมีปัญหาการตกค้างที่พื้นบ่อ เตรียมสีน้ำได้ง่ายกว่า

6.ปลอดภัยต่อสิ่งเเวดล้อม

7.มีราคาถูกกว่าสารเคมีที่ใช้ฆ่าพาหะอื่นแต่ได้ผลดีกว่าคุ้มค่าการลงทุน

ข้อบ่งใช้
1.ใช้ เเมกซ์ 500 ในการเตรียมบ่อน้ำก่อนปล่อยลูกกุ้งลงเลี้ยงเท่านั้น เพื่อฆ่าพาหะที่นำเชื้อไวรัสตัวเเดงดวงขาว, ไวรัสหัวเหลือง และศัตรูอื่นๆ ของกุ้งกุลาดำ
2.แมกซ์ 500 ยังสามารถใช้ได้ในบ่อพักน้ำ แต่ต้องทิ้งน้ำไว้ หลังการใช้ 5-7 วัน จึงนำน้ำมาใช้ได้

วิธีการใช้ เตรียมบ่อ ให้สูบน้ำเข้าบ่อเลี้ยงในปริมาณที่ต้องการ โดยผ่านถุงกรองเพื่อกันปลาและสัตรูใหญ่อื่นๆ เข้าบ่อ เปิดเครื่องตีน้ำทิ้งไว้ 2-3 วัน เพื่อให้ตัวอ่อนของกุ้ง-ปู ฟักตัว
1.ใช้ แมกซ์ 500 จำนวน 1 ลิตร / บ่อขนาด 2 ไร่ ระดับน้ำ 1 ม. เจือจางและสาดให้ทั่วบ่อ
2.หาก pH ของน้ำต่ำกว่า 7.5 ให้ใช้ปูนขาวหรือปูนหอยปรับ pH จนได้ระดับน้ำที่ต้องการ เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเต็มที่
3.หลังจากใช้ แม็กซ์ 500 ไปแล้ว 5-7 วัน (เปิดเครื่องตีน้ำไว้ตลอดเวลา)จึงปล่อยลูกกุ้งได้ในบ่อน้ำพักน้ำ ให้ใช้ปูนปรับ pH ให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า 7-7.5 เทียบสัดส่วนการใช้ แมกซ์ 500 จำนวน 1 ลิตร / 2 ไร่ ใช้ที่ระดับ 1 ม. เจือจาง และสาดให้ทั่วบ่อมากที่สุด หลังจากใช้ แมกซ์ 500 ไปเเล้ว 5-7 วัน จึงนำน้ำในบ่อพักมาใช้ได้คำเตือนแมกซ์ 500 เป็นวัตถุอันตราย ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นพิษต่อผู้ใช้และผู้อื่น ผู้ใช้ต้องระวังอย่าให้วัตถุมีพิษเข้าปาก, ตา, จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหร่ี่ ขนาดบรรจุ 1 ลิตร


เอส.ซี. บี.เค.ซี. 80 (S.C. B.K.C. 80)

เอส.ซี. บี.เค.ซี. 80 (S.C. B.K.C. 80)

3. เอส.ซี. บี.เค.ซี. 80 (S.C. B.K.C. 80)

ส่วนประกอบ C12-14 Alkydimethylbenzyl ammonium chloride 80%

สรรพคุณ

1.ควบคุมและทำลายเชื้อโรคในน้ำ ลดปัญหาการเเพร่ระบาดของโรค

2.ป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อต่างๆ
2.1 แบคทีเรียต่างๆ เช่น เหงือกอักเสบ เหงือกดำ หนวดกุด หางกร่อน จุดและเเผลตามเหงือก
2.2 เชื้อรา เช่น จุดขาว เหงือกดำ
2.3 โปรโตซัว เช่น ซูโอเเทมเนี่ยม

3.ลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค

4.ใช้ฟอกเหงือก ทำความสะอาดตัวกุ้ง รวมทั้งกำจัดเมือกสาหร่ายและคราบตะไคร่ที่เกาะตามตัว

ขนาดเเละวิธีใช้
1...บ่อ 1 ไร่ น้ำลึก 1 ม.ใช้ 0.6-1.6 ลิตร, น้ำลึก 1.2 ม. ใช้ 0.72-1.92 ลิตร, น้ำลึก 1.5 ม. ใช้ 0.9-2.4 ลิตร

2...บ่อขนาด 2 ไร่ น้ำลึก 1 ม. ใช้ 1.2-3.2 ลิตร, น้ำลึก 1.2 ม. ใช้ 1.44-3.84 ลิตร, น้ำลึก 1.5 ม. ใช้ 1.8-4.8 ลิตร

3...บ่อ 3 ไร่ น้ำลึก 1 ม. ใช้ 1.8-4.8 ลิตร, น้ำลึก 1.2 ม. ใช้ 2.16-5.76 ลิตร, น้ำลึก 1.5 ม. ใช้ 2.7-7.2 ลิตร

4...บ่อ 4 ไร่ น้ำลึก 1 ม. ใช้ 2.4-6.4 ลิตร, น้ำลึก 1.2 ม. ใช้ 2.88-7.68 ลิตร, น้ำลึก 1.5 ม. ใช้ 3.6-9.6 ลิตร

5...บ่อ 5 ไ่ร่ น้ำลึก 1 ม. ใช้ 3.0-8.0 ลิตร, น้ำลึก 1.2 ม. ใช้ 3.60-9.60 ลิตร, น้ำลึก 1.5 ม. ใช้ 4.5-12.0 ลิตร

***อัตราการใช้ ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำในบ่อ***ใช้ 2-3 สัปดาห์ต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับความรุนเเรงของการเกิดโรค***ควรหยุดใช้ 3-5 วัน ก่อนจับกุ้ง***สามารถละลายได้ตามธรรมชาติไม่เป็นอัตราย เมื่อใช้ในอัตราส่วนที่กำหนดการเก็บรักษา1.เก็บในที่มิดชิด แยกเป็นสัดส่วน ห่างจากเด็กเเละสัตว์เลี้ยง2.อย่าเก็บรวมกับอาหารหรือวางปะปนกับอาหาร3.ควรเก็บห่างจากความร้อน เปลวไฟ วัตถุหรือสารไวไฟ และไม่ถูกเเสงเเดดโดยตรง ควรทิ้งหรือทำลายภาชนะที่บรรจุเมื่อใช้หมดเเล้ว ห้ามนำมาใส่อาหาร ขนาดบรรจุ 4 ลิตร


กากชา เมสซี่

กากชา เมสซี่

4. กากชาตราเมสซี่

สารกำจัดศัตรูในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อสามัญ : ซาโปนิน (Saponin)


กลุ่มสารเคมี : Biopesticide


สารสำคัญ : Saponin ไม่น้อยกว่า 10%


ประโยชน์ : ใช้กำจัดปลาในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด


วิธีการใช้ : หว่านกากชาให้ทั่วบ่อ ในช่วงเตรียมบ่อ ก่อนปล่อยสัตว์น้ำตามอัตราส่วน ดังต่อไปนี้

ชนิดสัตว์น้ำ ความเค็ม ความลึกของน้ำ ปริมาณที่ใช้ (กก./ไร่ หรือลิตร/ไร่
ปลานิล น้ำจืด 1 เมตร 32 กก./ไร่


หมายเหตุ : สัตว์น้ำจะตายภายในระยะเวลา 3 ชั่วโมง

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บกากชาให้มิดชิดในภาชนะที่ปิดแน่นและมีฉลากติดอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากมือเด็ก อาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ


คำเตือน : กากชาเป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ หากกากชาเข้าตา หรือหายใจเอาอากาศเข้าไปอาจเกิดการระคายเคือง ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ขณะหว่าน กากชา ต้องสวมถุงมือ และหน้ากาก และอยู่เหนือลมเสมอ ระวังอย่าให้กากชาเข้าปาก ตา จมูก หรือสัมผัสผิวหนัง และเสื้อผ้า
2. ห้ามดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน
3. หลังจากทำงานเสร็จแล้ว ต้องอาบน้ำสระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมใส่ทำงานให้สะอาด
4. หลังจากหว่านกากชา ห้ามทิ้งกากชาที่ใช้แล้ว หรือเทสารละลายที่เหลือ หรือล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือ บริเวณใกล้เคียง
5. ภาชนะบรรจุกากชา เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรฝังดิน หรือรวมกัน แล้วนำไปทิ้งที่ปลอดภัยห้ามนำไปใช้อีก
6. หลังจากใช้กากชา/กากชาน้ำแล้ว ต้องกักน้ำไว้ในบ่อ 7-14 วัน ก่อนปล่อยสู่แหล่งน้ำ

อาการเกิดพิษ : กากชาทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ตา ผิวหนัง

การแก้พิษเบื้องต้น :
1. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จำนวนมาก 15 นาที หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
2. ถ้าถูกผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาด จำนวนมาก ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที
3. ถ้าเข้าปาก ให้รีบบ้วนปาก หากกลืนกินและผู้ป่วยหมดสติ ห้ามทำให้อาเจียน รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์พร้อมด้วยภาชนะบรรจุ


กากชา กุ้งมังกร

กากชา กุ้งมังกร

กากชา กุ้งมังกร

กากชา กุ้งมังกร

กากชา กุ้งมังกร

กากชา กุ้งมังกร

5. กากชาตรากุ้งมังกร

กากชา ตรา กุ้งมังกร (สารกำจัดหอย)

ชื่อสามัญ : ซาโปนิน (Saponin)


ประโยชน์และวิธีใช้ : ใช้ป้องกันและกำจัดหอยเชอรี่ในนา โดยใช้อัตรา 2.5 กก/ไร่ หว่านให้ทั่วในนา ขณะที่หอยเชอรี่ระบาดมาก

หมายเหตุ : ขณะหว่าน ซาโปนิน ระดับน้ำในนาต้องสูงประมาณ 5 ซม. เน้นหว่านบริเวณเป็นแอ่ง หรือมีหอยมาก

วิธีเก็บรักษา : ต้องเก็บ ซาโปนิน ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น และมีฉลากติดอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างไกลจากเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ

คำเตือน : ซาโปนิน เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ผู้ใช้ต้องปฏิบัติดังนี้

1. ห้าม ดื่มน้ำ กินอาหาร หรือสูบบุหรี่ ในขณะปฏิบัติงาน ห้าม เทสารที่เหลือ หรือล้างภาชนะบรรจุอุปกรณ์ ลงในแม่น้ำ ลำคลอง หรือ บริเวณใกล้เคียง เมื่อใช้สารฯ หมดแล้ว ห้าม ใช้ไฟเผาภาชนะบรรจุ หรือนำกลับไปใช้อีก
2. ขณะหว่าน/คลุก ต้อง สวมถุงมือและหน้ากากหลงอยู่เหนือเสมอ ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ และน้ำก่อนกินอาหาร ดื่มน้ำ หรือสูบบุหรี่ หลังจากทำงานเสร็จแล้วต้องอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุดที่สวมใส่ให้สะอาด ภาชนะบรรจุ เมื่อใช้หมดแล้วให้ล้างด้วยน้ำ 3 ครั้ง ก่อนทำลายแล้วฝังดิน หรือรวมทิ้งในที่ปลอดภัย
3. ระวัง อย่าให้เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
4. พิษต่อปลา “เป็นพิษต่อปลา ต้องระวังการชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ”

อาการเกิดพิษ : กากชาทำให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ ตา ผิวหนัง

การแก้พิษเบื้องต้น :
1. ถ้าเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด จำนวนมาก 15 นาที หากอาการไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
2. ถ้าถูกผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยสบู่และน้ำสะอาด จำนวนมาก ถ้าเปื้อนเสื้อผ้า ให้รีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที