วิตามิน

ซี เพาเวอร์

ซี เพาเวอร์

ซี เพาเวอร์

คุณสมบัติซี เพาเวอร์ คือ วิตามินซี ซึ่งผ่านกระบวนการบรรจุสูญญากาศ เพื่อสามารถทำให้วิตามินซีคงคุณภาพได้อยู่นาน เนื่องจากวิตามินซีจะสลายตัวเร็วเมื่อถูกเเสงเเดด และอากาศ

สรรพคุณ
1.ช่วยลดความเครียดของกุ้ง เนื่องมาจาการเปลี่ยนเเปลงของสภาพเเวดล้อม
2.ลดความรุนเเรงของกุ้งป่วยอันเนื่องมาจากเชื้อโรคต่างๆ
3.ช่วยในการลอกคราบ สร้างเปลือก ทำให้กุ้งโตเร็ว แข็งเเรง น้ำหนักดีอัตราการใช้ใช้ ซี เพาเวอร์ 3-5 กรัมต่ออาหารกุ้ง 1 กก. โดยผสมอาหารแล้วเคลือบดัวยน้ำมันปลา หรือ ปลาหมึก เพื่อป้องกันการ