สาขาของเรา

พีซีเกษตร เซ็นทรัล จำกัด (กระบี)

สำนักงานใหญ่ บริษัท พี.ซี เกษตรเซ็นทรัล จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077 204 573, 088 758 1882 แฟกซ์ 077-600 155

พี.ซี แลปเกษตร
ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077 204 573, 088 758 1882 แฟกซ์ 077 600 155


พี.ซี คลังสัตว์น้ำ

ตั้งอยู่เลขที่  61/8-9 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎรานี 84000

 

พี.ซี เกษตรภัณฑ์ สาขากระบี่
ตั้งอยู่เลขที่ 77 ม. 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร 075 619 022, 081-584 9630 แฟกซ์ 075 619 022

 

โรงงานผลิตปูนขาว

ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ม.6 บ้านสวนหมี ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร 088 765 1902 แฟกซ์ 077 600 155