สารปรับสภาพดิน Green 500

green-500

สรรพคุณ
โดโลไมท์ 100 % ชนิดพิเศษ เกรดส่งออกต่างประเทศ
โดโลไมท์เป็นแร่ธาตุจากธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืช และผู้ใช้ ช่วยในการปรับปรุงโครงสร้างดิน ลดความเป็นกรด แก้ดินเปรี้ยว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช ทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต และลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกพืช

คุณสมบัติ
- เพิ่มแร่ธาตุแมกนีเซียมให้กับพืช แก้ปัญหาต้นพืชขาดแมกนีเซียม เพิ่มประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง
- แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ลดกรดในดิน ปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสมกับการเกษตร
- เพิ่มธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์กับพืช ได้แก่ แคลเซียม แมกนีเซียม
- ปรับปรุงดินให้ร่วนซุย ส่งเสริมจุลินทรีย์ในดินให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
- แก้ปัญหาพืชโตช้า แคระแกรน ใบเหลือง ใบซีด หงิกงอ ดอกผลร่วง ผลเล็ก

อัตราการใช้
- ปาล์มน้ำมัน 3-5 กิโลกรัมต่อต้น ปีละ 1 ครั้ง
- ยางพารา 2-3 กิโลกรัมต่อต้น ปีละ 1 ครั้ง
- ไม้ผล และไม้ยืนต้น ใส่ประมาณ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น
- การปลูกผักใช้รองก้นหลุม 1-2 ขีด ใส่ช่วงออกดอก – ผลอีกครั้งละ 500-1000 กิโลกรัมต่อไร่