อาหารกุ้ง

เราเป็นตัวแทนจำหน่ายอาหารกุ้งหลาย บริษัท ไม่ว่าจะเป็น

อาหารกุ้ง บจ.กรุงไทยอาหารสัตว์
GF# 01 ( 10 กก.)
GF# 02 ( 25 กก.)
GF# 03S ( 25 กก.)
GF #03P  (25 กก.)
GF# 04S ( 25 กก.)

 

 

 


อาหารกุ้ง บจ.ไทยยูเนี่ยนฟีดมิ้ล
โปรฟีดกุ้งขาว   # 01 (10 กก.)
โปรฟีดกุ้งขาว   # 02 (25 กก.)
โปรฟีดกุ้งขาว   #03 (25 กก.)
โปรฟีดกุ้งขาว   #03S (25 กก.)
โปรฟีดกุ้งขาว   #03M (25 กก.)
โปรฟีดกุ้งขาว   #03L (25 กก.)