อุปกรณ์การเลี้ยงกุ้ง

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 077-204573,081-3001332,088-7581882
088-7650032,081-4164566,093-5789332
แฟกซ์ : 077-600155
e-mail : pc.2555@hotmail.com