เคมีพืช

ยาฆ่าหญ้าเเบบเผาไหม้


1. พาราควอต
2. กรัมม๊อคโซน
3. กรีนเบิร์น

ยาฆ่าหญ้าเเบบดูดซึม


1. ไกลโฟเซต
2. คอนวอยด์

อาหารเสริมสำหรับพืช


กำมะถัน

 

โบรอน(Boron)

1318843720

โบรอน โบรอน เป็นธาตุที่ช่วยในการเคลื่อนย้ายอาหารที่ได้จากการสังเคราะห์แสง และมีหน้าที่ในการสังเคราะห์กรดนิวคลิอิกและโปรตีนเกี่ยวข้องกับเมแทบอลิซึม ของออกซิเจนและแคลเซียมและการใช้ฟอสเฟตในพืช โบรอนเป็นธาตุที่จำเป็นต่อการพัฒนาของ ช่อดอก โบรอนมีส่วนช่วยให้ได้ละอองเรณูที่สมบูรณ์และมีชีวิต และช่วยให้การเจริญเติบโตของท่อทางเดินของละอองเรณูเป็นปรกติ เช่น ปาล์มน้ำมัน และพืชอื่นๆ