Contacts

แผนที่ พี.ซี เกษตรเซ็นทรัล จำกัด
แผนที่ สาขากระบี่

บริษัท พี.ซี. เกษตรเซ็นทรัล จำกัด

สำนักงานสุราษฎร์ธานี บริษัท พี.ซี เกษตรเซ็นทรัล จำกัด
ตั้งอยู่เลขที่ 29/1 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร : 077 204 573, 081 300 1332, 088 765 0032, 088 758 1882,
081 416 4566, 093 578 9332
แฟกซ์ : 077 600 155
e-mail : pc.2555@hotmail.com

สาขากระบี่
ตั้งอยู่เลขที่ 77 ม. 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทร 075 619 022, 081 584 9630
แฟกซ์ 075 619 022

โรงงานผลิตปูนขาว
ตั้งอยู่เลขที่ 9/9 ม.6 บ้านสวนหมี ต.ท่าทอง อ.กาญจนดิษฐ์
จ.สุราษฎร์ธานี 84160
โทร 088 765 1902
แฟกซ์ 077 600 155

 

แผนที่ โรงงานปูนขาว

Contact form

ชื่อของคุณ *

อีเมล์ของคุณ *

หัวข้อ

ข้อความของคุณ

captcha